NUR

NATURUNDERSTÖDD REHABILITERING, NUR

 

Kongagården Rehab i samarbete med Region Skåne. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) har under många år bedrivit utveckling och forskning om naturunderstödd rehabilitering och resultaten för modellen är positiva. Från 1 maj 2014 kan personer remitteras av sjukvården inom Region Skåne till en plats i NUR. Läs mer på www.skane.se/nur

 

Naturunderstödd rehabilitering vänder sig till personer med mild till måttlig psykisk ohälsa och tendens till social isolering och passivisering. Våra deltagare har någon form av konstaterad utmattningsproblematik, eller är på väg att ”gå in i väggen”.

 

Vistelsen på gården är ett komplement till den medicinska vården och genomförs vanligtvis under åtta veckor, där en grupp på max sju deltagare träffas på en gård tre till fyra dagar i veckan. Varje träff är fyra timmar och läggs upp tillsammans av personalen på gården och deltagaren.

 

Kongagården Rehab, 268 76 Kågeröd

070-378 30 15, info@kongagardenrehab.se