NYTTAN MED NUR

NYTTAN MED NUR

 

För deltagaren är nyttan stor. För att uttrycka det med ord från våra deltagare så kan man säga att de:

  • Mår bättre och orkar mer.
  • Får energi och motivation.
  • Kommer närmare sysselsättning/arbetsmarknaden.
  • Bryter isolering och passivisering.

 

Vi på Kongagården Rehab ser att våra deltagare efter tiden hos oss blivit mer aktiva och tar bättre tag i saker, när de var passiva i början.

 

Vi hjälper deltagarna att hitta struktur för att klara sin vardag men också att erbjuda avkoppling och vila. På Kongagården Rehab finns många härliga viloplatser både utom- och inomhus!

 

De enkla sysslor som deltagarna utför bryts efter viss tid för att inte överanstränga. Vi har en aktiv rehabilitering där vi hela tiden är nära deltagaren i en samvaro. Vi är mycket utomhus och gruppen av deltagare på 3-5 personer är både viktig och ”helande” i sig.

 

Vi har ett salutogent (hälsofrämjande) synsätt på rehabiliteringen, dvs vi ser att deltagarna är här med sina friska sidor, inte sina sjuka, och vi utgår från det friska och vad man KAN göra, istället för att fokusera på det man INTE KAN göra.

 

Kongagården Rehab, 268 76 Kågeröd

070-378 30 15, info@kongagardenrehab.se