PERSONAL

PERSONAL

 

Kongagården Rehab har bedrivit Naturunderstödd Rehab sedan 2009, under ledning av Marie Irbladh med en bakgrund som lantmästare och naturbrukslärare. Marie driver gården med sin man Henric Irbladh, som arbetar med gårdens spannmålsodling och lammuppfödning.

 

Medarbetare är Anette Nilsson och Maria Bohr-Frank. Anette är trädgårdsmästare och arbetsterapeut och Maria lantmästare och landsbygdsföretagare.

 

 

Kongagården Rehab, 268 76 Kågeröd

070-378 30 15, info@kongagardenrehab.se